لغات مشابه
decolorization : رنگ زدايي

decolorizing carbon : شيمى : ذغال رنگ زدا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی