صفحه اصلی

decry
رسوا کردن ،تقبيح کردن
کلمات مشابه

decubitus : استلقاء

decuman : کلان ،بزرگ ،عظيم

decumbency : خوابيدگى

decumbent : گياه خزنده

decuple : ده گانه ،ده برابر کردن

معنی decry به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله I2C Protocol ویژگی ها و کاربرهای آن در صنعت
دانلود تحقیق بحران هویت جنسی
دانلود سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش
دانلود مشاركت تجارتی (جوینت ونچر)
دانلود تاثیر ورزش در سلامت روان
دانلود حسابرسی و مفاهیم آن
دانلود تحقیق در مورد هیپنوتیزم
دانلود بررسی شکوفایی و خلاقیت فرزندان و طریقه پرورش والدین
دانلود کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو های دریایی