صفحه اصلی

decurved
داراى انحنا به پايين ،خميده بپايين
کلمات مشابه

decury : دسته ده تنى

decus : کامپيوتر : Digital Equpment Computer Users Societyانجمن استفاده کنندگان تجهيزات کامپيوترى

decussate : چليپاوار قطع کردن ،تقاطع ،يکى در ميان يا بشکل >ضرب در <بودن ،يکى در ميان

decussation : تقاطع ،شکل(ضربدر)

dedicate : وفق دادن , اهداء کردن , وفق کردن

معنی decurved به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود گزارش كارآموزی مبارزه بیولوژیك
دانلود گزارش كارآموزی مراحل اجرائی ساختمان یك اسكلت فولادی از شروع تا خاتمه
دانلود گزارش كارآموزی مراحل مختلف ساختن یك ساختمان
دانلود گزارش كارآموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش