لغات مشابه
defragmentation : کامپيوتر : پيوند تکه ها

defraud : کلاهبرداري کردن , سرکيسه کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: