صفحه اصلی

democratic socialism
بازرگانى : سوسياليسم دموکراتيک
کلمات مشابه

democratically : بر طبق اصول حکومت ملى

democratism : اصول حکومت ملى

democratization : بصورت دموکراسى درامدن

democratize : بصورت دموکراسى دراوردن

demode : کهنه شده

معنی democratic socialism به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تحقیق ایران یكی از منابع مالی جهاد اسلامی
دانلود ایران در دوره سلطنت رضاشاه (پهلوی اول)
دانلود تحقیق ایران در عصر عباسیان
دانلود تحقیق در مورد ایران باستان