لغات مشابه
demodulator : (رادیو) پیاده گر، پیاده کننده، دمدولاتور، واهنگشگر، پساهنگشگر، تحمیل زدا، تفکیک کننده

demogorgon : (افسانه يونانى )روح پليد،اهريمن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی