لغات مشابه
demogorgon : (افسانه يونانى )روح پليد،اهريمن

demographic : وابسته به امارگيرى نفوس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: