صفحه اصلی

demographic
وابسته به امارگيرى نفوس
کلمات مشابه

demographic balance : بازرگانى : توازن گروههاى سنى

demographic characteristics : روانشناسى : ويژگيهاى جمعيتى

demography : آمار نگاري

demoiselle : لک لک

demolished : ويران

معنی demographic به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پرسشنامه اضطراب وجودی
دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كیمبرلی یانگ
دانلود پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه
دانلود یییییییی ایییدگی ییدیین ییریا کواس(CDI)
دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان
دانلود پرسشنامه BDI-II
دانلود پرسشنامه هیجان تحصیل (AEQ)
دانلود پرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمانه 50 ماده
دانلود پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)