لغات مشابه
density of surface charge : الکترونيک : چگالى بار سطحى

density of the total electromagnetic ene : الکترونيک : چگالى انرژى الکترومغناطيسى

density of volume charge : الکترونيک : چگالى بار حجمى

density wave : نجوم : موج چگالى

density wave theory : نجوم : نظريه موج چگالى

dent : تو رفتن , جاي ضربت , دندانه کردن , فرورفتگي , تو رفتگي

dental : دنداني

dental age : روانشناسى : سن دندانى

dental caries : روانشناسى : پوسيدگى دندان

dental clinic : علوم نظامى : دندان پزشکى

dental corona : تاج دندان

dental floss : (دندان سازى )نخى که براى پاک کردن فواصل بين دندانها بکار ميرود

dental surgeon : جراح دندان

dental surgery : جراحي دندان

dentation : دندانه( دندانه بودن)

dented : لب پريده

dentelated : داراى دندانه هاى ريز

denticle : دندانه ،دندان کوچک ،کنگره زير قرنيس

denticulate : گنکره دار

denticulated : گنکره دار

denticulation : دندانه ريز،حالت چتردندانه دارياکنگره دار

dentifactor : اسباب دندان سازى

dentification : درست شدن دندان

dentiform : دندانى شکل

dentifrice : گرد دندان ،خمير دندان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 483 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 483 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/5cfb55db267a4ee0b52cfe2cb5ef76e738912fba', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"BUdsZqk2X4izyrJ8o9CBTLzX3XUiKVYFwcovZwQx";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:19:"density of electron";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:46:"الکترونيک : چگالى الکترون";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"http://zooya.ir/?w=density-of-electron";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877196;s:1:"c";i:1537877196;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/5cfb55db267a4ee0b52cfe2cb5ef76e738912fba', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"BUdsZqk2X4izyrJ8o9CBTLzX3XUiKVYFwcovZwQx";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:19:"density of electron";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:46:"الکترونيک : چگالى الکترون";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"http://zooya.ir/?w=density-of-electron";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877196;s:1:"c";i:1537877196;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/5cfb55db267a4ee0b52cfe2cb5ef76e738912fba', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"BUdsZqk2X4izyrJ8o9CBTLzX3XUiKVYFwcovZwQx";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:19:"density of electron";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:46:"الکترونيک : چگالى الکترون";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"http://zooya.ir/?w=density-of-electron";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877196;s:1:"c";i:1537877196;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('5cfb55db267a4ee0b52cfe2cb5ef76e738912fba', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"BUdsZqk2X4izyrJ8o9CBTLzX3XUiKVYFwcovZwQx";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:19:"density of electron";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:46:"الکترونيک : چگالى الکترون";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"http://zooya.ir/?w=density-of-electron";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877196;s:1:"c";i:1537877196;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58