لغات مشابه
deputy : جانشين , نايب

deputy governor : نايبالحکومه

Deputy of Foreign Policy Committee : معاون سياست خارجي

deputy prime minister : معاون نخست وزير

deracinate : از ريشه در آوردن , ريشه کن کردن

derange : مختل کردن , ديوانه کردن

derangement : اختلال

derelict : کشتي متروکه

deride : بکسي خنديدن

derision : سخريه , سخره

derivation : مشتغ گيري , اشتقاق

derivative : مشتق , اشتقاقي , فرعي

derivatives : مشتغات , متفرعات , مشتقات

derive : مشتق شدن , مشتق کردن

derive benefit : فايدهرساندن

derived : متفرع , مشتق

deriving : مستفيض

dermaghraphite : درماگرافت

dermal : پوستي , جلدي

dermarologist : پزشک پوست

dermatology : پوست شناسي

dermoid : شبيه پوست

dermoidal : شبيه پوست

derogation : عمل موهن

Deromorenis Estretoni : درومورنيس استريتوني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت فعاليت هاي دفتر ارزشيابي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
دانلود پاورپوینت نقش عقده‌هاي قاعده‌اي‌ در لكنت زبان
دانلود پاورپوینت امنيت داده ها
دانلود پاورپوینت در مورد ریاضیات در شرق -76 اسلاید
دانلود تحقیق درباره مفهوم آرم كانگ فو
دانلود پاورپوینت در مورد ریاضیات در شرق -76 اسلاید
دانلود پاورپوینت داده کاوی
دانلود پاورپوینت سطح هوشیاری و کاهش سطح هوشیاری
دانلود تحقیق درباره مفاهيم حسابداري بهاي تمام شده
دانلود تحقیق درباره معماری سرویس گرا
دانلود مشاوره آمادگی کنکور
دانلود پاورپوینت آشنایی با سياه سرفه
دانلود تحقیق درباره معاملات تجاري
دانلود پاورپوینت آزمون برنامه های کابردی سنتی
دانلود تحقیق درباره معاد
دانلود تحقیق درباره مصرف بهینه کود گامی در جهت خودکفایی برنج
دانلود پاورپوینت بررسی ضوابط و استانداردها و تحلیل نمونه های داخلی و خارجی دانشگاه - 57 اسلاید
دانلود پاورپوینت طراحي شيء گرا
دانلود تحقیق درباره مسايل تراوش
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 62 روز