لغات مشابه
derision : سخريه , سخره

derivation : مشتغ گيري , اشتقاق

derivative : مشتق , اشتقاقي , فرعي

derivatives : مشتغات , متفرعات , مشتقات

derive : مشتق شدن , مشتق کردن

derive benefit : فايدهرساندن

derived : متفرع , مشتق

deriving : مستفيض

dermaghraphite : درماگرافت

dermal : پوستي , جلدي

dermarologist : پزشک پوست

dermatology : پوست شناسي

dermoid : شبيه پوست

dermoidal : شبيه پوست

derogation : عمل موهن

Deromorenis Estretoni : درومورنيس استريتوني

descant : بهدرازا بحث کردن , بسط مقال دادن

Descend : فرود آمدن

descend : نزول کردن , پائين رفتن

Descend : فرود آمدن

descendants : اعقاب

descended : معنعن

descended from Emam Reza : رضوي

descending : نزولي

descent : نژاد , نسب , نزول , هبوط

describable : قابل تعريف , وصف پذير

describe : تعريف کردن , توصيف کردن , ترسيم نمودن , وصف کردن , شرح دادن

described : توصيف شده , موصوف

describer : توصيف گر , واصف

description : توصيف , وصف , مشخصات

descriptions : اوصاف

descriptive : توصيفي , ترسيمي , وصفي , تعريفي , تشريحي , شرحي

descriptor : توصيف گر

deseased : متوفيه

desecration : هتک حرمت

desert : صحرايي , بيابان , باديه , فلات , کوير , صحرا , وادي , تيه

Desert Fox : روباه صحرا

desert rat : زباب

deserted : سرراهي , خلوت

deserts : صحاري

deserve : شايسته بودن , لايق بودن , لايق کردن , استحقاق داشتن , شايستگي داشتن , سزيدن , مستحق بودن , سزاوار بودن

deserve promotion : مستحق ترفيع بودن

deserving : لايق , بسزا , سزاوار , مستوجب , مستحق

design : طرح کردن , نقش زدن , رسم , مدل , رسم کردن , طراحي کردن , طرح , صدد , طراحي

designate : نشان کردن

designed : طراحي شده , نگاشته

designer : نقشه کش , مدلساز , طراح

designing : طراحي , طرح ريزي

designment : طراح ريزي

designs : نقوش

desirability : درجه تمايل , مطلوبيت , شرايط مطلوب , دلخواهي , دلچسبي

desirable : شهي , مرغوب , دلپسند , دلخواه , دلچسب , مطلوب

desire : آرزومندي , خواهش , آرشي , تمايل داشتن , آرزو , ميل , هوي , تمنا , اشتياق داشتن , هوس

desires : اميال , مطامع , مشتهيات

desirous : آرزومندانه , راقب بودن

desk : ميز تحرير , ميز , ميزي

desolate : بي جمعيت

desolate place : خراب آباد

desolater : ويران کننده , متروک کننده

desolation : خراب

desolator : ويران کننده , متروک کننده

despair : نااميد , نااميدي , دست از جان شستن , ياس

despairing : نوميد کننده

desparate : مايوسانه

despatched : گسيل

desperate : نوميد , بي اميد , بي چاره , سرخورده , نااميد

desperately : نوميدانه

desperation : استيصال , بيچارگي , تنگ روزي , لاعلاجي , نوميدي زياد , نوميدي

despicable : شنيع , نکوهش پذير

despise : حقير شمردن , تحقير کردن

despised : حقير

Despite : بر خلاف ، با وجود اینکه

Despite : بر خلاف ، با وجود اینکه

despite : باوجوداين , در عين , باوجوداينکه , با وجود , علارغم , کينه ورزيدن , عليرغم

despite all of this : با اين همه

despite the fact that : با وجود آنکه , علارغم اينکه , باوجوديکه , با وجودي که , علارغم اين که

despond : مايوس شدن

despondency : ياس , تنگ دلي

despot : جابر , سلطان مستبد

dessert : دندان مز , دسر

destabilize : بيثبات کردن

destablize : بي ثبات کردن

destination : مقصد

destine : سرنوشت معين کردن , مقدر کردن , مقدر ساختن

destined : مقدر

destinies : مقدرات , تقادير

destiny : تقدير , آبشخور , سرنوشت

destitute : لات

destitution : لاتي , بي چيزي , تنک روزي

destory : نابود

destroy : تخريب کردن , منعدم کردن , نابود ساختن , منهدم ساختن , منهدم کردن , دمار درآوردن , بر انداختن , نابود کردن , ويران کردن , ازبين بردن , معدوم کردن , از بين بردن , خراب کردن

destroyed : تباه , مضمحل , ويران , کن فيکون , ازبين رفته , منهدم , منعدم

destroyer : ناو شکن , ويرانگر , نابود کننده

destructible : زوال پذير , خلل پذير

destruction : خراب , اضمحلال , هلاکت , تخريب , تبار , ويراني , انهدام , سرنگوني , تباهي

destructive : تباري , تخريبي , مخرب , ويرانگري , خانمان برانداز

destructive operation : عمليات خرابکارانه

destructiveness : ويرانگري

desuetude : موقوف شدگي

detach : منفصل کردن

detached : غير ذيعلاقه , منفصل

detachment : عده

detail : بتفصيل شرح دادن , تفصيل , بتفصيل بيان کردن

detailed : مشروح , با آب و تاب , تفصيلي , مفصل

detailed account : شرح مبسوط

details : جزييات , جزئيات , شروح , جزعيات

detain : باز داشتن

Detect : متوجه شدن ، کشف کردن

detectable : يافتني , قابل کشف

detection : ديد , کشف

detective : کارآگاه , مامور مخفي , مامور آگاهي

detective work : کارآگاهي

detector : کشف کننده , آشکار ساز , آشکارگر , ردياب , موج ياب

detent : شيطانک

detention : بازداشت

detention center : بازداشتگاه

deter : تحذير کردن

detergent : پاک کننده , صابون , زداگر , زدايا

deteriorate : بدتر شدن

deterioration : زوال

determinable : انقضاء پذير , معلوم کردني

determinant : جازم

determination : اراده , تعيين , عزم

determinative : محدود کننده

determine : فيصل دادن , مشخص کردن , تعيين کردن , مصمم شدن , معين کردن

determined : مصمم

determiner : مشخص کننده

determinism : فلسفه تقديري

deterred : چشمترسيده

deterrent : منع کننده

Detest : متنفر بودن

dethrone : از مقام انداختن

Detling : دتلينگ

detonable : ترکيدني

detonate : ترکانيدن

detonator : چاشني , منفجر کننده

detour : خط فرعي , انحراف

Detour : راه انحرافی

Detour : راه انحرافی

detraction : هتاکي

detractor : هتاک

detriment : ضرر

detrimental : درد ناک

detrital : فرسايشي , آواري

deuce : دوخال , دولو , دوبايک , دويک

devalue : ازارزش کاستن , بي ارزش کردن

develop : ضاهر ساختن , راقي , بسط يافتن , ظاهر کردن , نضج گرفتن , بسط دادن

develop a disease : مرض گرفتن

develope : نشو و نما کردن

developement : عمران

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری