لغات مشابه
die hard : جان سخت

diehard : سگ جان , سخت جان , پر استقامت

diesel : موتور ديزل , گازوئيل

diesinking : طاس ساز

diet : رژيم گرفتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام