صفحه اصلی

die suddenly
ورپريدن
کلمات مشابه

die hard : جان سخت

diehard : سگ جان , سخت جان , پر استقامت

diesel : موتور ديزل , گازوئيل

diesinking : طاس ساز

diet : رژيم گرفتن

معنی die suddenly به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود پژوهش كاربرد اسكوربیك اسید در صنایع غذایی و دارویی
دانلود طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی
دانلود دانلود پروژه بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
دانلود سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شركتهای تحت پوشش ایران خودرو