صفحه اصلی

discompose
مضطرب ساختن
کلمات مشابه

disconformity : عدم توافق

disconnection : بيارتباطي , نداشتن رابطه

discontent : عدم رضايت , سخط , نارضايتي

discontinue : بس کردن

discontinuity : ناپيوستگي

معنی discompose به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود "حل تمرین سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)، فصل دوم"
دانلود "حل تمرین سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)، فصل ششم"
دانلود حل تمرین کتاب سیستم های فازی وکنترل فازی تشنه لب فصل 4
دانلود دانلود مجله نیویورکفا (نیویورکر فارسی) شماره سوم