صفحه اصلی

discouraged
منصرف , دلمرده , دلسرد
کلمات مشابه

discouragement : دلسردي , دلمردگي , دماغ سوختن

discourse : قدرت استقلال

discourtesy : عدم نزاکت

discover : پيدا کردن , کشف کردن , مکشوف کردن , مکشوف ساختن , منکشف کردن , يافتن , دريافتن

discovered : منکشف , کشف شده , مکشوف

معنی discouraged به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره اعتیاد به اینترنت
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ویژگی های شخصیت
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بیمه
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی هوش رقابتی