صفحه اصلی

discoverer
کاشف , يابنده
کلمات مشابه

discovering : پي بري

discovery : يابش , کشف , اکتشاف

discredit : بي اعتبار کردن

discreditable : ننگ آور

discretion : صلاحديد

معنی discoverer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مدل اتومبیل آئودی 2016 در تری دی مکس
دانلود نمونه قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه مسكونی
دانلود نمونه قرارداد بیع قطعی منقول یك دستگاه اتومبیل سواری
دانلود نمونه قرارداد بیع قطعی یك باب ساختمان و یك باب مغازه