صفحه اصلی

discovery
يابش , کشف , اکتشاف
کلمات مشابه

discredit : بي اعتبار کردن

discreditable : ننگ آور

discretion : صلاحديد

discretionary : احتياطي , بصيرتي

discriminate : تبعيض کردن , تبعيض قائلشدن

معنی discovery به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تحقیق درباره اعتیاد و شناسایی و علت و پیشگیری از آن
دانلود مقاله درمورد نمونه گیری جهت پذیرش
دانلود مقاله درمورد نمونه سوال حسابداری و حسابرسی
دانلود مقاله درمورد هفت ابزار کنترل کیفیت