صفحه اصلی

discretionary
احتياطي , بصيرتي
کلمات مشابه

discriminate : تبعيض کردن , تبعيض قائلشدن

discriminating : فاروق

discrimination : تبعيض , فرق گذاري

discriminator : فرق گذار

discus : ديسک

معنی discretionary به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود پاورپوینت سازماندهی رویدادهای ورزشی
دانلود دانلود پاورپوینت سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه
دانلود دانلود پاورپوینت سازه های طبیعی و هندسه فراکتال
دانلود دانلود پاورپوینت سبزی كاری