صفحه اصلی

domiciled in tehran
مقيم تهران ،ساکن تهران
کلمات مشابه

domiciliary : خانگى ،مربوط به خانه

domiciliary visit : بازرسى خانه شخص

domiciliate : اقامتگاه ،محل اقامت ،خانه ،مقيم ساختن ،مسکن دادن

domiciliation : ماواگيري

dominance : غلبه , تفوق

معنی domiciled in tehran به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت آزمون و انتخاب کارکنان
دانلود پاورپوینت استراتژیهای بازاریابی در مرحله افول بازار
دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله بلوغ بازار
دانلود استراتژی های بازاریابی در مرحله رشد بازار ویژه شرکت های پیرو