صفحه اصلی

dopplar effect
روانشناسى : اثر دوپلر
کلمات مشابه

doppler broadening : شيمى : تعريض دوپلرى

doppler frequency : شيمى : جابجايى دوپلر

dorbeetle : سوسک

dordo : (ج.ش ).ماهى طلايى دريايى

dorhawk : = nightjar

معنی dopplar effect به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود گیف تصویری اسیب دیدن زانو با ترد میل
دانلود گیف تصویری ذهن زیبا
دانلود گیف تصویری جدیدترین امار ایدز در ایران
دانلود دانلود فایل ورد(Word) پژوهش بررسی انواع سنسور و کاربرد آنها در صنعت