صفحه اصلی

dorian
وابسته بهDORIS يکى ازشهرهاى باستانى يونان
کلمات مشابه

doric : وابسته بمردم دوريس يونان قديم ،دهاتى ،بسبک معمارى قديم يونان

dorm : )= dormitory(خوابگاه

dormancy : کمون , نهفتگي

dormant : نايم , درحال کمون , نهفته

dormer : پنجره جلو امده زير سقف ساختمان

معنی dorian به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود چگونه اعتماد به نفس دانش آموزان را تقویت نمایم
دانلود "چگونه مشارکت اولیاء را در امور آموزشی، پرورشی و عمرانی آموزشگاه افزایش دهم"
دانلود چگونه دانش آموزانم را به انجام فعالیت های ورزشی ترغیب نمایم
دانلود چگونه اعتماد به نفس دانش آموز پایه را بالا ببرم