صفحه اصلی

dormer
پنجره جلو امده زير سقف ساختمان
کلمات مشابه

dormer window : معمارى : پنجره شيروانى

dormitory : خوابگاه , مدرسه وغيره

dormouse : (ج.ش ).موش زمستان خواب

dornick : نوعى پارچه پشمى وابريشمى

doronicum : درونج

معنی dormer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود حل تمرین کتاب سیستم های فازی وکنترل فازی تشنه لب فصل 4
دانلود دانلود مجله نیویورکفا (نیویورکر فارسی) شماره سوم
دانلود جواب تمرینات کتاب 3 American English File
دانلود مجله نیویورکفا (نیویورکر فارسی) شماره چهارم