لغات مشابه
double action door : معمارى : در بادبزنى

double action drawing press : علوم مهندسى : پرس کششى دوکاره

double adultery : قانون ـ فقه : زناى محصنه در حالتى که مرتکب ان مرد زن دار باشد

double agent : علوم نظامى : عامل اطلاعاتى دو جانبه

double amplitude : علوم مهندسى : دامنه دوبل

double antenna : الکترونيک : انتن دوگانه

double apron fence : علوم نظامى : سيم خاردار دو دامنه

double armature : الکترونيک : ارميچر دوگانه

double attack : ورزش : حمله دويل

double axe : تبر دوسر

double bank radial engine : علوم مهندسى : موتور ستاره اى دوبل

double bar : (مو ).دوقطعه واسطه اى که دو قسمت اصلى اهنگ را بهم مربوط ميسازد

double bassoon : قره نى بم

double belt : علوم مهندسى : تسمه دوبل

double bind : روانشناسى : بن بست دو سويه

double blowing : علوم مهندسى : دمش مضاعف

double boiler : ديگى که ديگ کوچک ترى در ان جا بگيرد

double bottom : علوم دريايى : ته دولا

double branch : علوم مهندسى : چهارراهه

double check : ورزش : کيش دوبل

double chin : غبغب

double click : کامپيوتر : احضار يک فرمان توسط دکمه دستگاهMOUSE

double cloth : علوم مهندسى : پارچه دولا

double coincidence of wants : بازرگانى : تطابق دوطرفه ،زيرا هر طرف مبادله بايد کالائى را به بازار عرضه کند که طرف ديگر مبادله به ان نياز دارد و نيز شرايط مبادله بايد مورد توافق طرفين مبادله باشد

double cone insulator : الکترونيک : مقره دو مخروطى

double conversion : الکترونيک : تبديل دوگانه

double counting : بازرگانى : محاسبه مضاعف

double cross : نارو زدن

double current generator : الکترونيک : مولد دوکاره

double dabble : کامپيوتر : روش تبديل اعداد دودويى به معادل دهدهى

double dealer : شخص مزور،حقه دورو،ادم ناروزن

double dealing : دورويى ،حقه بازى

double deck : )double decked(دوطبقه ،دوعرشه

double decker : هرچيزيکه دو لايه دارد

double decomposition : علوم مهندسى : تجزيه مضاعف

double delta connection : علوم مهندسى : اتصال مثلث دوبل

double density recording : کامپيوتر : ضبط تراکم مضاعف

double dissociation : روانشناسى : گسست مضاعف

double dribble : ورزش : خطاى دوبل در بسکتبال

double elimination tournament : ورزش : مسابقات دو حذفى

double end ball : علوم مهندسى : دسته کفچه دونفره

double ended box wrench : علوم مهندسى : اچار رينگى دوسر

double entendre : دوسر،حرف دو پهلو

double entry : دفتر دارى مضاعف ،سيستم دفتردارى دوبل

double faced : دورو،دوجانبه ،دو سر( مثل چکش دو سر)

double figures : ورزش : امتياز دو رقمى

double floppy : کامپيوتر : ديسک لرزان دو طرفه

double foul : ورزش : خطاى هم زمان دو بازيگر

double foult : ورزش : خراب کردن پى در پى دو سرويس

double four spindle machine : علوم مهندسى : دستگاه چهار هرزگردى دوبل

double frequency : علوم مهندسى : فرکانس دوبل

double guard : ورزش : دفاع با دو دست

double hardening : علوم مهندسى : سخت گردانى مضاعف

double helix : شيمى : مارپيچ دوگانه

double hi : ورزش : ضربه شمشير دو حريف در يک لحظه

double hit : ورزش : دو ضربه غيرمجاز پى در پى

double hook : ورزش : قلاب ماهيگيرى دو طرفه

double hyphen : اين علامت//

double ignorance : جهل مرکب

double integral : علوم مهندسى : انتگرال دوبل

double integration method : عمران : روش انتگرال دوبل

double irradiation technique : شيمى : روش تاباندن مضاعف

double jointed : (طب )داراى مفصل کاذب

double junction : علوم مهندسى : اتصال مضاعف

double keyway broach : علوم مهندسى : مته دستى با جا خار دوبل

double kick : ورزش : دو ضربه پى در پى

double knee : علوم مهندسى : لوله زانويى دوبل

double layer winding : علوم مهندسى : سيم پيچى دوطبقه

double lead screw : علوم مهندسى : حلزونى مضاعف

double leg pick up : ورزش : زير و عوض کردن دست و افت کامل حريف کشتى

double ley stirrup : عمران : رکابى دوشاخه

double limiter : علوم مهندسى : محدود کننده مضاعف

double line : علوم مهندسى : خط مضاعف

double linked list : کامپيوتر : ليست پيوندى مضاعف

double magnet ion trap : الکترونيک : يون رباى دو اهنربايى

double mind : دردل ،منلون ،فريبنده

double minimum : شيمى : جفت کمينه

double motor : علوم مهندسى : دوموتوره

double multiple disc clutch : علوم مهندسى : کلاج چند صفحه - دوبل

double negative : (د ).نفى اندر نفى ،دو منفى

double or quits : بازى اى که درنتيجه ان بردوباخت يادوبرابريا ازادميشود

double organs : روانشناسى : اندامهاى جفتى

double oxer : مانع بوته اى با دو تير در جلو و عقب

double p : پاروى دوسر

double pair royal : چهار برگ يکجور،چهار طاس يکجور

double park : نگاهداشتن اتومبيل در دو رديف در کنار خيابان ،دو رديفه پارک کردن( اتومبيل)

double pica : حروف 24 پونط

double pinochle : ورزش : ضربه اى در بولينگ که ميله هاى 4 و 6 و 7 و ¹ 1را بجا مى گذارد

double piston engine : علوم مهندسى : موتور پيستون مضاعف

double pneumonia : اماس هر دو شش

double pole switch : الکترونيک : کليد دو پل

double purchase pulley : غرغره اى که دو طناب خور داشته باشد

double quartan fever : نوبه ربع معکوس

double quick : باقدم تند رفتن

double rail logic : منطق دو خطى

double reverse : ورزش : شوت برگردان به دروازه

double rhyme : شعر دو قافيه اى

double rotor motor : علوم مهندسى : موتور با رتور دوبل

double salt : (ش ).نمک مضاعف ،ملح مضاعف

double sampling : روانشناسى : نمونه گيرى چندگانه

double shear : معمارى : تنش برشى دوتايى

double sided disk : کامپيوتر : ديسک دو طرفه

double sixes : جفت شش ،دو شش

double space : يک سطر در ميان ،يک خط در ميان نوشتن

double squirrel cage : علوم مهندسى : موتور با رتور قفس سنجابى دوبل

double standard planer : علوم مهندسى : دستگاه رنده با دو قسمت ساکن صفحه تراش استاندارد دوبل

double standards : روانشناسى : معيارهاى متناقض

double suction pump : عمران : تلمبه با مکش دو طرفه

double talk : چاپلوسى و زبان بازى ،جمله دو پهلو

double tape : علوم نظامى : نوار مساحى مضاعف

double taxation : بازرگانى : ماليات مضاعف ،ماليات بندى مضاعف

double tent : علوم نظامى : چادر دو نفره

double the edge (to) : معمارى : لب گردانيدن

double three : ورزش : دوبارحرکت سه چرخشى روى يک دايره

double three spindle machine : علوم مهندسى : دستگاه سه هرزگردى دوبل

double thrust ball bearing : علوم مهندسى : بلبرينگ با فشار محورى دوبل

double thrust bearing : علوم مهندسى : ياطاقان با فشار محورى دوبل

double time : پرداخت دستمزد کارگران به دو برابر مقدار عادى

double track : دو( رشته ) خط

double triode : علوم مهندسى : لامپ تريود مضاعف

double two high rolling mill : علوم مهندسى : دستگاه نورد مضاعف دوبل

double vee guide : علوم مهندسى : راهنماى وى دوبل

double vision : دو ديد , دوبيني

double wing : ورزش : بازى هافبک در گوش

double wire system : علوم مهندسى : سيستم دو سيمه

double wood : ورزش : ماندن يک ميله بولينگ پشت ميله ديگر

double word : کامپيوتر : کلمه مضاعف

double wrench : آچار دوسر

double acting cylinder : علوم هوايى : سيلندر دوطرفه

double acting pump : تلمبه مضاعف

double action cam drawing press : علوم مهندسى : پرس کششى دو واکنشى

double action press : علوم مهندسى : پرس دو واکنشى

double alternation : روانشناسى : تناوب مضاعف

double angle milling cutter : علوم مهندسى : دستگاه فرز زاويه دوبل

double banked : داراى دورديف پاروزن

double barreled : دولول ،دولوله

double barreled shotgun : ورزش : تفنگ دولول براى تيراندازى جداگانه

double barrelled : دولول

double bevel butt weld : علوم مهندسى : جوشکارى لب به لب

double blind method : روانشناسى : روش بى نام مضاعف

double bogey : ورزش : دوبار کسب امتياز

double break knife switch : الکترونيک : کليد تيغه اى دو اتصالى

double breasted : چهار دکمهاي

double button carbon microphone : الکترونيک : ميکروفون دو زغالى

double cased : دوقاب

double chin : غبغب

double column machine : علوم مهندسى : دستگاه دو ستونى

double column miller : علوم مهندسى : دستگاه فرز دو ستونى

double column planner miller : علوم مهندسى : دستگاه فرز با صفحه تراش دروازه اى

double cut file : علوم هوايى : سوهان دولبه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
بررسی راهکارهای بهبود و وصول و کاهش مطالعات معوق بانک کشاورزی
بررسی رغبتهای شغل دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر كرج در سال تحصیلی(75-74)
بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم
روش تحقیق بررسی ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین شهر دزفول
روش تحقیق بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد
روش تحقیق بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق
روش تحقیق بررسی عملكرد عملیات بانكداری بدون ربا
روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت به موقع تسهیلات بانک کشاورزی
روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک (بررسی موردی بانک کشاورزی)
روش تحقیق بررسی كارایی سیستم بانكی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی
روش تحقیق و پیشینه پژوهش بررسی مقایسه هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان
مقاله بررسی مقایسه هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان
روش تحقیق و پیشینه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل
روش تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم و مقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستان
روش تحقیق بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها و مشارکت های مدیریتی شهر تهران
بررسی موقعیت های استرس زای شغلی و عوامل مرتبط در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همایش های دندانپزشکی
روش تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B
بررسی میزان تأثیر كیفیت خدمات بانک کشاورزی بر میزان رضایت مشتریان هدف آن بانک در منطقه غرب استان مازندران