لغات مشابه
double action drawing press : علوم مهندسى : پرس کششى دوکاره

double adultery : قانون ـ فقه : زناى محصنه در حالتى که مرتکب ان مرد زن دار باشد

double agent : علوم نظامى : عامل اطلاعاتى دو جانبه

double amplitude : علوم مهندسى : دامنه دوبل

double antenna : الکترونيک : انتن دوگانه

double apron fence : علوم نظامى : سيم خاردار دو دامنه

double armature : الکترونيک : ارميچر دوگانه

double attack : ورزش : حمله دويل

double axe : تبر دوسر

double bank radial engine : علوم مهندسى : موتور ستاره اى دوبل

double bar : (مو ).دوقطعه واسطه اى که دو قسمت اصلى اهنگ را بهم مربوط ميسازد

double bassoon : قره نى بم

double belt : علوم مهندسى : تسمه دوبل

double bind : روانشناسى : بن بست دو سويه

double blowing : علوم مهندسى : دمش مضاعف

double boiler : ديگى که ديگ کوچک ترى در ان جا بگيرد

double bottom : علوم دريايى : ته دولا

double branch : علوم مهندسى : چهارراهه

double check : ورزش : کيش دوبل

double chin : غبغب

double click : کامپيوتر : احضار يک فرمان توسط دکمه دستگاهMOUSE

double cloth : علوم مهندسى : پارچه دولا

double coincidence of wants : بازرگانى : تطابق دوطرفه ،زيرا هر طرف مبادله بايد کالائى را به بازار عرضه کند که طرف ديگر مبادله به ان نياز دارد و نيز شرايط مبادله بايد مورد توافق طرفين مبادله باشد

double cone insulator : الکترونيک : مقره دو مخروطى

double conversion : الکترونيک : تبديل دوگانه

double counting : بازرگانى : محاسبه مضاعف

double cross : نارو زدن

double current generator : الکترونيک : مولد دوکاره

double dabble : کامپيوتر : روش تبديل اعداد دودويى به معادل دهدهى

double dealer : شخص مزور،حقه دورو،ادم ناروزن

double dealing : دورويى ،حقه بازى

double deck : )double decked(دوطبقه ،دوعرشه

double decker : هرچيزيکه دو لايه دارد

double decomposition : علوم مهندسى : تجزيه مضاعف

double delta connection : علوم مهندسى : اتصال مثلث دوبل

double density recording : کامپيوتر : ضبط تراکم مضاعف

double dissociation : روانشناسى : گسست مضاعف

double dribble : ورزش : خطاى دوبل در بسکتبال

double elimination tournament : ورزش : مسابقات دو حذفى

double end ball : علوم مهندسى : دسته کفچه دونفره

double ended box wrench : علوم مهندسى : اچار رينگى دوسر

double entendre : دوسر،حرف دو پهلو

double entry : دفتر دارى مضاعف ،سيستم دفتردارى دوبل

double faced : دورو،دوجانبه ،دو سر( مثل چکش دو سر)

double figures : ورزش : امتياز دو رقمى

double floppy : کامپيوتر : ديسک لرزان دو طرفه

double foul : ورزش : خطاى هم زمان دو بازيگر

double foult : ورزش : خراب کردن پى در پى دو سرويس

double four spindle machine : علوم مهندسى : دستگاه چهار هرزگردى دوبل

double frequency : علوم مهندسى : فرکانس دوبل

double guard : ورزش : دفاع با دو دست

double hardening : علوم مهندسى : سخت گردانى مضاعف

double helix : شيمى : مارپيچ دوگانه

double hi : ورزش : ضربه شمشير دو حريف در يک لحظه

double hit : ورزش : دو ضربه غيرمجاز پى در پى

double hook : ورزش : قلاب ماهيگيرى دو طرفه

double hyphen : اين علامت//

double ignorance : جهل مرکب

double integral : علوم مهندسى : انتگرال دوبل

double integration method : عمران : روش انتگرال دوبل

double irradiation technique : شيمى : روش تاباندن مضاعف

double jointed : (طب )داراى مفصل کاذب

double junction : علوم مهندسى : اتصال مضاعف

double keyway broach : علوم مهندسى : مته دستى با جا خار دوبل

double kick : ورزش : دو ضربه پى در پى

double knee : علوم مهندسى : لوله زانويى دوبل

double layer winding : علوم مهندسى : سيم پيچى دوطبقه

double lead screw : علوم مهندسى : حلزونى مضاعف

double leg pick up : ورزش : زير و عوض کردن دست و افت کامل حريف کشتى

double ley stirrup : عمران : رکابى دوشاخه

double limiter : علوم مهندسى : محدود کننده مضاعف

double line : علوم مهندسى : خط مضاعف

double linked list : کامپيوتر : ليست پيوندى مضاعف

double magnet ion trap : الکترونيک : يون رباى دو اهنربايى

double mind : دردل ،منلون ،فريبنده

double minimum : شيمى : جفت کمينه

double motor : علوم مهندسى : دوموتوره

double multiple disc clutch : علوم مهندسى : کلاج چند صفحه - دوبل

double negative : (د ).نفى اندر نفى ،دو منفى

double or quits : بازى اى که درنتيجه ان بردوباخت يادوبرابريا ازادميشود

double organs : روانشناسى : اندامهاى جفتى

double oxer : مانع بوته اى با دو تير در جلو و عقب

double p : پاروى دوسر

double pair royal : چهار برگ يکجور،چهار طاس يکجور

double park : نگاهداشتن اتومبيل در دو رديف در کنار خيابان ،دو رديفه پارک کردن( اتومبيل)

double pica : حروف 24 پونط

double pinochle : ورزش : ضربه اى در بولينگ که ميله هاى 4 و 6 و 7 و ¹ 1را بجا مى گذارد

double piston engine : علوم مهندسى : موتور پيستون مضاعف

double pneumonia : اماس هر دو شش

double pole switch : الکترونيک : کليد دو پل

double purchase pulley : غرغره اى که دو طناب خور داشته باشد

double quartan fever : نوبه ربع معکوس

double quick : باقدم تند رفتن

double rail logic : منطق دو خطى

double reverse : ورزش : شوت برگردان به دروازه

double rhyme : شعر دو قافيه اى

double rotor motor : علوم مهندسى : موتور با رتور دوبل

double salt : (ش ).نمک مضاعف ،ملح مضاعف

double sampling : روانشناسى : نمونه گيرى چندگانه

double shear : معمارى : تنش برشى دوتايى

double sided disk : کامپيوتر : ديسک دو طرفه

double sixes : جفت شش ،دو شش

double space : يک سطر در ميان ،يک خط در ميان نوشتن

double squirrel cage : علوم مهندسى : موتور با رتور قفس سنجابى دوبل

double standard planer : علوم مهندسى : دستگاه رنده با دو قسمت ساکن صفحه تراش استاندارد دوبل

double standards : روانشناسى : معيارهاى متناقض

double suction pump : عمران : تلمبه با مکش دو طرفه

double talk : چاپلوسى و زبان بازى ،جمله دو پهلو

double tape : علوم نظامى : نوار مساحى مضاعف

double taxation : بازرگانى : ماليات مضاعف ،ماليات بندى مضاعف

double tent : علوم نظامى : چادر دو نفره

double the edge (to) : معمارى : لب گردانيدن

double three : ورزش : دوبارحرکت سه چرخشى روى يک دايره

double three spindle machine : علوم مهندسى : دستگاه سه هرزگردى دوبل

double thrust ball bearing : علوم مهندسى : بلبرينگ با فشار محورى دوبل

double thrust bearing : علوم مهندسى : ياطاقان با فشار محورى دوبل

double time : پرداخت دستمزد کارگران به دو برابر مقدار عادى

double track : دو( رشته ) خط

double triode : علوم مهندسى : لامپ تريود مضاعف

double two high rolling mill : علوم مهندسى : دستگاه نورد مضاعف دوبل

double vee guide : علوم مهندسى : راهنماى وى دوبل

double vision : دو ديد , دوبيني

double wing : ورزش : بازى هافبک در گوش

double wire system : علوم مهندسى : سيستم دو سيمه

double wood : ورزش : ماندن يک ميله بولينگ پشت ميله ديگر

double word : کامپيوتر : کلمه مضاعف

double wrench : آچار دوسر

double acting cylinder : علوم هوايى : سيلندر دوطرفه

double acting pump : تلمبه مضاعف

double action cam drawing press : علوم مهندسى : پرس کششى دو واکنشى

double action press : علوم مهندسى : پرس دو واکنشى

double alternation : روانشناسى : تناوب مضاعف

double angle milling cutter : علوم مهندسى : دستگاه فرز زاويه دوبل

double banked : داراى دورديف پاروزن

double barreled : دولول ،دولوله

double barreled shotgun : ورزش : تفنگ دولول براى تيراندازى جداگانه

double barrelled : دولول

double bevel butt weld : علوم مهندسى : جوشکارى لب به لب

double blind method : روانشناسى : روش بى نام مضاعف

double bogey : ورزش : دوبار کسب امتياز

double break knife switch : الکترونيک : کليد تيغه اى دو اتصالى

double breasted : چهار دکمهاي

double button carbon microphone : الکترونيک : ميکروفون دو زغالى

double cased : دوقاب

double chin : غبغب

double column machine : علوم مهندسى : دستگاه دو ستونى

double column miller : علوم مهندسى : دستگاه فرز دو ستونى

double column planner miller : علوم مهندسى : دستگاه فرز با صفحه تراش دروازه اى

double cut file : علوم هوايى : سوهان دولبه

double dealer : ناروزن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

کتاب راه حل CRM یک استراتژی نوین بازاریابی
کتاب مدیریت ارتباط با مشتری CRM
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی طراحی دوخت
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی تاسیسات
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع جوشکاری
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع سرامیک
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع شیمیایی
Introduction to Food Engineering درآمدی بر مهندسی صنایع غذایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع نساجی
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع فلزی
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع چوب
تحقیق صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی
حسابداری و حسابرسی دولتی
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه کشی عمومی
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه کشی معماری
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه برداری
کتاب 3 اشتباه بزرگ برند سازی از زبان 3 شرکت معروف جهان
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی مشاوره تحصیلی