لغات مشابه
draft mode : کامپيوتر : چاپ با کيفيت پايين روى بعضى چاپگرها

draft of a treaty : قانون ـ فقه : پيش نويس معاهده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: