لغات مشابه
drop type switchboard : علوم مهندسى : قفسه کليدهاى نوع سقوطى

dropout : کسى که ترک تحصيل ميکند

dropped : چکيده

dropped egg : تخم مرغ اب پز

dropper : چکاننده

dropper fly : ورزش : طعمه اضافى وصل به نخ ماهيگيرى

dropping ball viscosimeter : شيمى : گرانروى سنج با سقوط گلوله

dropping funnel : شيمى : قيف چکاننده

dropping tube : قطره چکان

droppings : قطره ،اشک ،کباب ،چکيده ،سرگين

dropsic : استسقائي , استسقائي گرفته

dropsical : خيزدار

dropsied : مستسقي

dropsy : استسقاء

dropwise : قطره وار،مانندچکه

dropwort : شوکران ابى

drosera : (گ.ش ).دروزرا گياه حشره خوار باتلاقى

droshky : (روسى )درشکه

drosometer : شبنم سنج

dross : مواد خارجي

dross slag : علوم مهندسى : سرباره

drossy : ريم دار،تفاله مانند

drought : خشکسال , خشک سالي , تنگسال , خشکسالي , خشکي

Drought : خشکسالی

Drought : خشکسالی

droughty : خشک ،بى اب

drouth : )drought(خشکى ،خشک سالى ،تنگى ،(ک ).تشنگى

drove : رمه ،گله ،دسته ،محل عبور احشام ،ازدحام

drover : چوبدار , گله فروش

drown : غرق شدن , در آب خفه کردن , غرق کردن , زير آب فرو بردن , در آب خفه شدن

drowned : غريق , غرقه , مغروق , مستغرق , غرقاب

drowned valley : معمارى : غرق دره

drowning : غريق , غرق

drowse : نوم , کند شدن

drowsihead : خواب الودگى ،حالت نيمخواب ،سنگينى خواب

drowsily : از روى خواب الودى

drowsiness : خماري , خواب آلودي , خواب آلودگي

drowsy : کسل کننده , چرت زن

drowze : خواب الود بودن ،چرت زدن ،خواب الود کردن ،چرت ،پينکى

drowzy head : ادم خواب الود،چرت زن ،تنبل

drub : چوب زدن

drubbing : زدن ،ضرب ،کتک

drudge : جان کندن

drudgery : جان کني , خرحمالي

drug : دوا زدن , دوا دادن , دارو خوراندن , دارو , دوا

drug abuse : روانشناسى : سوء استفاده از دارو

drug addict : شيره اي , شيره کش , ترياکي , حشيشي

drug dependency : روانشناسى : وابستگى دارويى

drug holiday : روانشناسى : ترک موقت دارو

drug house : شيره خانه

drug trafficker : قانون ـ فقه : قاچاقچى مواد مخدر

drug trafficking : قانون ـ فقه : قاچاق مواد مخدر

drug addict : بنگي

druggery : دواجات ،داروگاه

drugget : گليم پشمى ،پارچه پشمى زمخت

druggist : دوا فروش ،داروگر

drugs : مواد مخدر

drugstore : داروخانه ،دوا فروشى

druid : کاهن ،فالگير،کشيش

drum : تبيره زدن , کوس , چليک , طبل , تنبک زدن , تبيره , ضرب , تنبک , کوش , طبل زدن

drum barrel : علوم مهندسى : پوسته يا روکش استوانه اى

drum clear : درام روشن

drum magazine : علوم مهندسى : مخزن استوانه اى

drum major : طبل بزرگ

drum majorette : زنى که رهبر طبالان است ،پيرو موزيک

drum miller : علوم مهندسى : دستگاه فرز غلطک گردان

drum pump : علوم مهندسى : پمپ استوانه اى شکل

drum sorting : کامپيوتر : مرتب کردن با حافظه کمکى استوانه اى مغناطيسى

drum storage : کامپيوتر : magnetic drum

drum turret : علوم مهندسى : سر رولور استوانه اى

drum beat : صداى کوس

drum head : پوست طبل

drum like : طبلي

drum type boring machine : علوم مهندسى : دستگاه مته نوع استوانه اى

drum type lubricating pump : علوم مهندسى : پمپ روغنکارى نوع غلطکى

drumbeat : ضربه طبل ،صداى کوس يا طبل

drumbeater : طبال

drumble : کندى کردن

drumhead : روي طبل

drumhead court martial : محاکمه صحرايى

drumlin : معمارى : خاگه

drummer : طبل زن , طبال

drumstick : چوب طبل

drunk : مست , دژم , پاتيل شده , مخمور

drunk and incapable : مست و سست

drunkard : خماري

drunken : مستانه

drunken behavior : بدمستي

drunken brawl : عربده

drunken driving : روانشناسى : رانندگى در حال مستى

drunken state : عالم مستي

drunkenly : از روى مستى

drunkennes : علوم مهندسى : خطاى جابجايى يا لغزش

drunkenness : مستي

drunkness : قانون ـ فقه : مستى

drupaceous : (گ.ش ).داراى ميوه الويى ،شبيه الو

drupe : شفت

drupelet : آلوچه

druse : )druze(يکى از فرقه هاى سياسى ومذهبى اسلام ،بلوردان

druze : )druse(يکى از فرقه هاى سياسى و مذهبى اسلام ،بلوردان

drw a bow : کمان کشيدن

dry : ديمي , خشک شدن , بي آب , بدون رطوبت , خشک

dry battery : الکترونيک : باترى خشک

dry blending : شيمى : مخلوط سازى خشک

dry bound macadam : معمارى : ماکادام خشک لرزشى

dry bread : نان بى کره

dry cell connector : الکترونيک : رابط پيل خشک

dry clean : خشک شويى کردن ،لباس را با بخار تميز کردن

dry cleaner : لباسشوي

dry cleaning : اتو شويي

dry cooper : سازنده چليک براى خشکه بار

dry copper : علوم مهندسى : مس خشک

dry cupping : بادکش

dry disc rectifier : علوم مهندسى : يکسو ساز خشک

dry distillation : شيمى : تقطير خشک

dry dredger : معمارى : ماشين حفار

dry electrolytic condenser : الکترونيک : خازن الکتروليتى خشک

dry farm : مزرعه ديم ،ديم کارى

dry farming : زراعت ديمي , ديم , ديم کاري

dry gangrene : (طب )قانقراياى خشک

dry goods : اجناس خشک

dry grinding : علوم مهندسى : اسيا کردن خشک

dry in the sun (to) : معمارى : خشکاندن در افتاب

dry land : خشکي

dry manners : اخلاقا خشک

dry measure : مقياسات واوزان اجسام خشک وجامد،پيمانه خشکبار

dry nitriding : علوم مهندسى : گاز ازت دهى

dry nurse : دايه ،پرستارى که به بچه شير ندهد،لله

dry pack : عمران : مخلوطى از سيمان و ماسه که براى مرمت ترکهاى بتن بکار ميرود

dry pipe : علوم نظامى : لوله بخار خشک

dry plasma etching : کامپيوتر : روشى براى ايجاد يک پوشش روى يک قرص

dry pleurisy : (طب )ذات الجنب خشک

dry point : گراور سازى با سياه قلم

dry river bed (am) : معمارى : خشکه رود

dry rot : پوسيدگى چوب ،فساد اجتماعى واخلاقى

dry rubble fill : معمارى : سنگچينى بدون ملات

dry sand casting : علوم مهندسى : ريخته گرى ماسه اى خشک

dry sand mold : علوم مهندسى : قالب ماسه اى خشک

dry sand molding : علوم مهندسى : قالبريزى ماسه اى خشک

dry scall : خارش ،جرب

dry scrubbing : علوم مهندسى : اصطکاک خشک

dry season : فصل خشکي هوا

dry skiing : ورزش : تمرينات تابستانى اسکى در سالن

dry stone drain : معمارى : زهکش خشکه چينى

dry stone lining : معمارى : روکش خشکه چينى

dry storage : الکترونيک : خشک دارى

dry suit : ورزش : لباس غواصى

dry town : شهرى که فروش نوشابه دران ممنوع است

dry up : خشکيدن , خشک افتادن

dry wash : خشک شويى کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

گزارش کارآموزی بررسی آزمایشگاه متالورژی شركت سایپا
گزارش کارآموزی تسهیلات خطوط ریلی برای مسافران ناتوان
گزارش کارآموزی بررسی خورجینگ و تكنولوژی آن
گزارش کارآموزی در شركت تجهیزات پزشكی راد طب
گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس
گزارش کارآموزی قالبسازی در کارگاه ذوب فلزات مدرن
"مقاله تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوستر،درس اجزای ماشین"
پاورپوینت آب در معماری
پروژه کامل متره
پروژه راه
قدرت خود باوری
پروژه کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی
پروژه کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید گلدانی گریبكس پیكان
پروژه کارآفرینی بررسی و تهیه طرح شركت طراحی صفحات وب و نرم افزاری
مردان مریخی زنان ونوسی
پروژه کارآفرینی تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف
پروژه کارآفرینی تولید روغن نباتی در شركت راهبرد شریف
طرح توجیهی تولید لوله و پروفیل
پروژه کارآفرینی طرح تولید هدفون میکروفون دار