معنی dynamo armature

dynamo armature
علوم مهندسى : ارميچر دينام
کلمات مشابه

dynamo sheet : علوم مهندسى : ورق دينامو

dynamo battery ignition unit : علوم مهندسى : سيستم جرقه زنى دينام - باطرى

dynamo magneto : علوم مهندسى : مگنتوى دينام

dynamoelectric : داراى نيروى محرکه برقى

dynamograph : روانشناسى : نيرونگار

dynamometer instrument : الکترونيک : توان سنج برقى

dynamometry : نيروسنجى

dynamotor : الکترونيک : ديناموتور

dynast : سردودمان

dynastic : دودماني , سلسلهاي

dynastical : سلسله اى ،وابسته بيک سلسله پادشاهان

dynasty : دودمان , خاندان , سرسلسله

dynatron characteristic : الکترونيک : اثر ديناترون

dynode : الکترونيک : کاتد ثانوى

dynomic contraction : ورزش : انقباض پويا

dynomometer : الکترونيک : توان سنج

dysacousia : روانشناسى : سر و صدا گريزى

dysaesthesia : اختلال حواس جسمانى

dysarthria : روانشناسى : نارساگويى عضوى

dysbasia : روانشناسى : نارساگامى

معنی dynamo armature به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی