لغات مشابه
dynamo sheet : علوم مهندسى : ورق دينامو

dynamo battery ignition unit : علوم مهندسى : سيستم جرقه زنى دينام - باطرى

dynamo magneto : علوم مهندسى : مگنتوى دينام

dynamoelectric : داراى نيروى محرکه برقى

dynamograph : روانشناسى : نيرونگار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام