لغات مشابه
echinus : بلوط دريايي

echo : طنين , پژواک , طنين انداختن

echo box : الکترونيک : جعبه بازاوا

echo check : بکمک طنين

echo depth sounder : علوم مهندسى : دستگاهى که عمق طنين را مى سنجد

echo sounder : ژرفاياب صوتي

echo suppression : علوم مهندسى : جلوگيرى يا تضعيف انعکاس صوت

echo suppressor : طنين زدا

echo verse : شعر مستزاد

echoic : پژواکي , انعکاسي

echoing : طنين انداز

echoism : نام گذارى به تقليدصدا،تسميه تقليدى

echopathy : روانشناسى : پژواک رفتارى

echophenomena : روانشناسى : پديده هاى پژواکى

echophrasia : روانشناسى : پژواک گويى

echoplex : کامپيوتر : اکوپلکس

echopraxia : روانشناسى : پژواک کردارى

ecl : کامپيوتر : Emitter Coupled Logic

eclair : شيرينى خامه دار و بستنى دار

eclampsia : (طب )تشنج ابستنى ،غش ابستنى

eclat : سروصدا زياد

eclipe of the moon : خسوف ،ماه گرفت

eclipic : نجوم : دايره البروج

eclipse : خورشيدگرفتگي , خسوف کردن , کسوف , گرفت , ماه گرفتگي

eclipse award : ورزش : جايزه سوارکار ممتاز سال

eclipse of sun : کسوف ،افتاب گرفتگى

eclipse prayer : قانون ـ فقه : نماز ايات

eclipsed : منخسف

eclipsed form : شيمى : شکل متقابل

ecliptic : دايره البروج

eclogue : شعر دشتي , شعر کوتاه

eco design : زيست شناسى : بوم ارايى

eco mapping : زيست شناسى : بوم نگارى

ecocline : زيست شناسى : بوم دگرگونى

ecological : روانشناسى : بوم شناختى

ecological backlash : زيست شناسى : وازنش بوم شناختى

ecological community : زيست شناسى : جامعه

ecological constallation : زيست شناسى : برج بوم شناختى

ecological distance : زيست شناسى : فاصله بوم شناختى

ecological equivalent : زيست شناسى : هم ارزى بوم شناختى

ecological mortality : زيست شناسى : مرگ و مير بوم شناختى

ecological nich : زيست شناسى : زيستخوان بوم شناختى

ecological process : زيست شناسى : فرايند بوم شناختى

ecological realized natality : زيست شناسى : زه و زاد بوم شناختى

ecological unit : زيست شناسى : يگان بوم شناختى

ecology : دانش محيط زيست , بوم شناسي

ecom : کامپيوتر : Electronic Computer Oriented Mailفرايند ارسال و دريافت پيامها به صورت ديجيتالى در تسهيلات مخابراتى

ecomania : روانشناسى : بيزارى از خانواده

ecomonist : مقتصد

econometric model : بازرگانى : الگوى اقتصادسنجى

economic : اقتصادي

economic appraisal : بازرگانى : ارزيابى اقتصادى

economic boom : شکوفائي اقتصادي

economic boycott : سرکوب اقتصادي

economic choice : بازرگانى : انتخاب اقتصادى

economic classes : بازرگانى : طبقات اقتصادى

economic commission : بازرگانى : هيئت اقتصادى

economic constraint : بازرگانى : محدوديت اقتصادى

economic cost : بازرگانى : هزينه اقتصادى

economic council : بازرگانى : شوراى اقتصادى

economic crisis : بحران اقتصادي

economic decisions : بازرگانى : تصميمات اقتصادى

economic depression : قانون ـ فقه : بحران اقتصادى

economic development : بازرگانى : توسعه اقتصادى

economic disincentives : بازرگانى : بازدارنده هاى اقتصادى

economic domination : بازرگانى : تسلط اقتصادى

economic dynamics : بازرگانى : پويائى اقتصادى

economic efficiency : بازرگانى : کارائى اقتصادى

economic ends : بازرگانى : هدفهاى اقتصادى

economic flexibility : بازرگانى : انعطاف پذيرى اقتصادى

economic fluctuation : قانون ـ فقه : نوسان اقتصادى

economic forecasting : بازرگانى : پيش بينى اقتصادى

economic freedom : بازرگانى : ازادى اقتصادى

economic geography : بازرگانى : جغرافياى اقتصادى

economic goals : بازرگانى : اهداف اقتصادى

economic good : بازرگانى : کالاى اقتصادى

economic growth : رشد اقتصادي

economic haul distance : معمارى : فاصله اقتصادى حمل

economic history : بازرگانى : تاريخ اقتصادى

economic incentives : بازرگانى : انگيزه هاى اقتصادى

economic income : بازرگانى : درامد اقتصادى

economic independence : بازرگانى : استقلال اقتصادى

economic index : بازرگانى : شاخص اقتصادى

economic infrastructure : بازرگانى : زيربناى اقتصادى

economic institutions : بازرگانى : نهادهاى اقتصادى

economic interest : بازرگانى : منافع اقتصادى

economic interpretation of history : بازرگانى : تفسير اقتصادى تاريخ

economic justification : عمران : توجيه اقتصادى

economic law : بازرگانى : قانون اقتصادى

economic life of a project : عمران : دوره اقتصادى طرح

economic method : بازرگانى : روش اقتصادى

economic model : بازرگانى : الگوى اقتصادى

economic modernization : بازرگانى : نوسازى اقتصادى

economic organization : بازرگانى : سازمان اقتصادى

economic paradoxes : بازرگانى : تناقضات اقتصادى

economic plan : بازرگانى : برنامه اقتصادى

economic planning : بازرگانى : برنامه ريزى اقتصادى

economic policy : بازرگانى : سياست اقتصادى

economic power : بازرگانى : قدرت اقتصادى

economic pressure : بازرگانى : فشار اقتصادى

economic principles : بازرگانى : اصول اقتصادى

economic profit : بازرگانى : سود اقتصادى

economic prosperity : بازرگانى : رونق اقتصادى

economic prosprity : قانون ـ فقه : رونق اقتصادى

economic recession : بازرگانى : رکود اقتصادى

economic rehabilitation : بازرگانى : توانبخشى اقتصادى

economic relations : بازرگانى : روابط اقتصادى

economic reorganization : بازرگانى : تجديد سازمان اقتصادى

economic resources : بازرگانى : منابع اقتصادى

economic section : عمران : انتخاب سطح مقطع مناسب از نظر اقتصادى

economic self sufficiency : بازرگانى : خودکفائى اقتصادى

economic significance : بازرگانى : اهميت اقتصادى

economic stability : بازرگانى : ثبات اقتصادى

economic stabilization : بازرگانى : تثبيت اقتصادى

economic statistics : بازرگانى : امارهاى اقتصادى

economic surplus : بازرگانى : مازاد اقتصادى

economic system : بازرگانى : نظام اقتصادى

economic theory : بازرگانى : نظريه اقتصادى

economic trend : بازرگانى : روند اقتصادى

economic union : بازرگانى : اتحاديه اقتصادى

economic unity : بازرگانى : يکپارچگى اقتصادى

economic value : بازرگانى : ارزش اقتصادى

economic variable : بازرگانى : متغير اقتصادى

economic waste : بازرگانى : اتلاف اقتصادى

economic wealth : بازرگانى : ثروت اقتصادى

economic welfare : بازرگانى : رفاه اقتصادى

economical : مقتصد , با صرفه

Economical : مقرون به صرفه

Economical : مقرون به صرفه

economics : اقتصاد , علم اقتصاد , اقتصاديات

economiser : معمارى : پيش گرمکن

economism : بازرگانى : اقتصادگرائى

economist : متخصص اقتصاد

economize : امساک کردن , صرفه جويي کردن , رعايت اقتصاد کردن

economizing method : روانشناسى : روش صرفه جويى

economy : اقتصاد , صرفه جويي

ecosphere : زيست شناسى : بوم سپهر

ecotone : زيست شناسى : کناربوم

ecphoria : روانشناسى : ياد انگيزى

ecquisitive prescription : مرور زمان مملک

ecru : رنگ کتان شسته نشده ،زرد اهويى

ecs (electroconvulsive shock) : روانشناسى : ضربه برقى تشنج اور

ecstasize : بوجد دراوردن ،ازخودبيخودکردن ،بوجد درامدن ،ملنگ شدن

ecstasy : بيخودي , وجد , خلسه , حالت

ecstatic : بي خود , بوجد آمده , جذبهاي

ectochondral : واقع در سطح غضروف

ectoclast : بخش خارجى ياخته ،پوسته خارجى سلول

ectogenic : ( )=ectogenous(در مورد باکترى )قادر بادامه زندگى درخارج از ميزبان خود

ectomorphic type : روانشناسى : سنخ کشيده تن

ectoparasite : برانگل , انگل برونزي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق صمیمیت زناشویی
چارچوب مبانی نظری وفصل دوم تحقیق طرحواره های هیجانی
چارچوب مبانی نظری وفصل دوم تحقیق سبک های شناختی
چارچوب مبانی نظری وفصل دوم تحقیق دست برتری
چارچوب مبانی نظری وفصل دوم تحقیق اختلال نقص توجه - بیش فعالی
دانلود پاورپوینت استاندارد های بخش 10 و 24 حسابرسی
دانلود پاورپوینت استاندارد شماره 61: ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی
دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 60
نمونه جوینت هیستوری پایپینگ
دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 70
دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62: استفاده از نتایج کار کارشناس
دانلود پاورپوینت تئوری بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
دانلود پاورپوینت بررسی استقلال درحسابرسی
دانلود پاورپوینت پارادایم های گوناگون حسابداری
دانلود پاورپوینت استاندارد 57: تداوم فعالیت
دانلود پاورپوینت تدوین سیاستهای حسابداری
"دانلود پاورپوینت صورت سود و زیان، درآمد، هـزینه"
دانلود پاورپوینت نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی
اجرای پایپینگ (لوله کشی) در پروژه های صنعتی