لغات مشابه
elbow grease : کد يمين

elbow pads : ورزش : زانوبند

elbow telescope : علوم نظامى : دوربين بازويى

elbow chair : صندلى دسته دار

elbow joint : زانويى ،بندارنج

elbow like : بازوئي

elbow room : دست وبال باز،ازادى ،جابراى ارنج

elbowing : ورزش : ضربه غيرمجاز با ارنج

elbowmeter : عمران : جريان سنج زانوئى

elbowroom : محل فراغت

elctron tube : کامپيوتر : لامپ الکترونيکى

eld : زمان پيش

elder : ريش سفيد , ارشد کليسا , ارشد , شيخ کليسا

elder hand : زيربليط

elder hard : سر بليط

elder berry : ميوه اقطى

elderberry : (گ.ش).اقطى)sambucus(

elderly : سالمند , سالمندان

elderman : کدخدا

elders : بزرگترها

elderwort : غليون ،شون

eldest : مسن ترين , سالدارترين

eldograph : عمران : دستگاه تبديل مقياس نقشه مانند پانتوگراف

eldorado : سرزمين زر،کشورزر،ديارخيالى

elecampane : راسن

elecric technology : علوم مهندسى : تکنولوژى برق

Elect : انتخاب کردن

elected : انتخابي , منتخب

elected offcial : برگزيده منتخب

elected senator : قانون ـ فقه : سناتور انتخابى

election : انتخاب نماينده

election campaign : مبارزه انتخاباتي

election propaganda : قانون ـ فقه : تبليغات انتخاباتى

election supervisor council : قانون ـ فقه : انجمن نظارت بر انتخابات

electioneer : فعاليت انتخاباتى کردن

elections : انتخابات

elective : انتخابي

elective affinity : ميل ترکيبى

elective mutism : روانشناسى : خموشى انتخابى

electomagnetic theory : شيمى : نظريه الکترومغناطيسى

elector : منتخب

electoral : انتخاباتي

electoral card : تعرفه انتخاباتي

electoral college : (امر ).هيئت انتخاب کنندگان رئيس جمهور

electoral legislative term : قانون ـ فقه : دوره انتخابيه

electorate : گزينگرگان

electra : (افسانه يونان )خواهراورستس)orestes(

electralloy : الکترونيک : الکترالوى

electress : خانم انتخاب کننده ،خانمى که عضوهيئت انتخاب کنندگان است

electric : برق دهنده , الکتريکي , برقي

electric , drill : علوم نظامى : مته برقى

electric amalgam : الکترونيک : ملغمه برقى

electric apparatus : علوم مهندسى : دستگاه الکتريکى

electric arc current : علوم مهندسى : جريان قوس الکتريکى

electric arch : معمارى : قوس برقى

electric attraction : الکترونيک : جاذبه الکتريکى

electric balance : الکترونيک : تعادل الکتريکى

electric boiler : علوم مهندسى : ديگ بخار برقى

electric break down : علوم مهندسى : شکست الکتريکى

electric candle : الکترونيک : شمع برقى

electric chair : اعدام بوسيلهبرق

electric cleaner : علوم مهندسى : جارو برقى

electric clock : علوم مهندسى : ساعت الکتريکى

electric communication : علوم مهندسى : مخابرات

electric company : علوم مهندسى : شرکت برق

electric component : علوم مهندسى : قطعه الکتريکى

electric conduction : علوم مهندسى : هدايت الکتريسيته

electric connection : علوم مهندسى : اتصال الکتريکى

electric constant : شيمى : ثابت الکتريکى

electric contact : علوم مهندسى : کنتاکت الکتريکى

electric control : علوم مهندسى : کنترل الکتريکى

electric cooker : اجاق برقي

electric cushion : علوم مهندسى : بالش برقى

electric dipole : الکترونيک : دو قطبى الکتريسيته

electric discharge lamp : علوم مهندسى : لامپ تخليه الکتريکى

electric drive : علوم مهندسى : محرکه الکتريکى

electric eal : الکترونيک : ماهى برقدار

electric eel : (ج.ش ).يکنوع ماهى بزرگ شبيه مارماهى

electric equipment : علوم مهندسى : تجهيزات الکتريکى

electric eye : الکترونيک : چشم الکتريکى

electric filter : علوم مهندسى : صافى الکتريکى

electric fluid : الکترونيک : سيال برقى

electric flux density : علوم مهندسى : چگالى شار الکتريکى

electric horsepower : الکترونيک : اسب بخار الکتريکى

electric industry : علوم مهندسى : صنعت برق

electric installation : علوم مهندسى : سيم کشى برق

electric insulator : معمارى : مقره

electric iron : علوم مهندسى : اطو برقى

electric lead pipe : معمارى : لوله برکمن

electric light : چراق برق

electric light bulb : معمارى : لامپ چراغ برق

electric lighting : علوم مهندسى : روشنايى

electric line of force : علوم هوايى : خطوط نيروى برق

electric meter : برق سنج ،کنتور

electric organ : روانشناسى : اندام برقزن

electric plant : کارخانه برق

electric power : معمارى : توان برقى

electric primer : علوم نظامى : چاشنى الکتريکى

electric railway : علوم مهندسى : راه اهن برقى

electric razor : خودتراش

electric shock : برق زدگي

electric soldering iron : معمارى : هويه برقى

electric spark : جرقه برقي

electric spectrum : الکترونيک : طيف برقى

electric squib : علوم نظامى : نوعى چاشنى با فتيله الکتريکى

electric steel : علوم هوايى : فولاد ابکارى

electric thermometer : الکترونيک : دماسنج برقى

electric torch : چراغ قوه اى

electric typewriter : ماشين تحرير برقى

electric unit : الکترونيک : واحدهاى الکتريکى

electric wind : علوم هوايى : باد الکتريکى

electric wiring material : علوم مهندسى : مصالح سيم کشى برق

electrical : الکتريک

electrical analogue : عمران : مشابهات الکتريکى

electrical and otherwise : الکتريکى و غير الکتريکى

electrical angle : الکترونيک : زاويه الکتريکى

electrical bounding : علوم هوايى : اتصال الکتريکى

electrical breeze : الکترونيک : وزش الکتريکى

electrical circuit : مداربرقي

electrical communications : کامپيوتر : ارتباطات الکترونيکى

electrical conductance : شيمى : رسانايى الکتريکى

electrical conductor : معمارى : رساناى برقى

electrical connector : اتصال برق

electrical degree : الکترونيک : درجه الکتريکى

electrical discharge : معمارى : تخليه برقى

electrical double layer : شيمى : لايه مضاعف الکتريکى

electrical energy : معمارى : انرژى برقى

electrical fuse : معمارى : فيوز برق

electrical induction : معمارى : القاى برقى

electrical insulator : علوم هوايى : عايق الکتريکى

electrical interface : علوم هوايى : تداخل الکتريکى

electrical metallic tubing : الکترونيک : لوله برقى فلزى

electrical model : عمران : مدل الکتريکى

electrical power : انرژي برقي

electrical prospecting : معمارى : کاوش الکتريکى

electrical quantity : الکترونيک : مقدار الکتريسيته

electrical resistance : معمارى : مقاومت برقى

electrical schematic : کامپيوتر : نمودار الکتريکى

electrical series : الکترونيک : زوجهاى برقى

electrical shant : معمارى : مهار برقى

electrical sheet : الکترونيک : ورقهاى برقى

electrical shock : برق گرفتگي

electrical transcription : الکترونيک : ضبط الکتريکى

electrically : بوسيله برق

electrically erasable read only memory : کامپيوتر : حافظه الکترونيکى پاک شدنى فقط خواندنى

electrically operated chuck : علوم مهندسى : سه نظام با عملکرد الکتريکى

electrician : سيمکش , مکانيک برق

electricity : برق , لکتريسيته , الکتريک

electricity meter : علوم مهندسى : کنتور برق

electricity pole : دکل , دکل برق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تحقیق استان هرمزگان
HIV علائم عفونت
داروهای اورژانسی
آنتی بیوتیک ها
داستان ویتامین ها
بررسی مختصری از نشانه های بیوفیزیکی سلول های سرطانی متاستاتیک و تکنیک های تشخیصی
پروتئینهای تک یاخته
تحقیق در مورد ترامادول
تفسیر عکس رادیو لوژی
سرطان و راههای پیشگیری
کبد چرب
متابولومیکس گیاهان دارویی
ارگونومی در کفش ورزشی
پاورپوینت استرین
آشنایی با مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی
پاورپوینت ورزش والیبال
بودجه ریزی عملیاتی و چالش های آن در ایران
پاورپوینت تصویب بودجه
بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران