لغات مشابه
end use : علوم مهندسى : کاربرد

end value : ارزش انتهايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: