صفحه اصلی

epiphyllum
گل شستى
کلمات مشابه

epiphysis : شاخ استخوان

epiphysis cerebri : روانشناسى : غده صنوبرى

epiphytic : انگلى

epiphytology : (گ.ش )علمى که درباره خواص و بوم شناسى وعلل شيوع امراض گياهى بحث ميکند

epiplankton : زيست شناسى : روشناورزى

معنی epiphyllum به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تحقیق خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود
دانلود مقاله شبكه های توزیع مویرگی در بازار ایران
دانلود مقاله شاخص میانه (Median)
دانلود تحقیق سیاست های پولی هنوز انبساطی است
دانلود سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم
دانلود رابطه موسیقی و معماری و تاثیر آن بر بیماریها
دانلود موسیقی در معماری ایران
دانلود بررسی حریم کابل های برق خودنگهدار
دانلود تکنولوژی دتکتورهای spect