صفحه اصلی

episcopate
رتبه اسقفى ،قلمرواسقف
کلمات مشابه

episcope : دستگاه نشان دهنده تصاوير

episcotister : روانشناسى : محرک نماى ديدارى

episode : حادثه ضمنى ،حادثه معترضه ،داستان فرعى ،فقره

episodic : اتفاقى ،ضمنى ،عارضى

epispastic : مقرح

معنی episcopate به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تحقیق در مورد جغرافیای استان قزوین
دانلود نمونه سوال مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دانشگاه آزاد تبریز
دانلود نمونه سوال وصایای امام دانشگاه آزاد تبریز
دانلود نمونه سوال پرسپکتیو دانشگاه آزاد تبریز
دانلود نمونه سوال تعمیر و نگهداری ساختمان دانشگاه آزاد تبریز
دانلود نمونه سوال عناصر و جزئیات دانشگاه آزاد تبریز
دانلود نمونه سوال آشنایی با معماری اسلامی 1 دانشگاه آزاد تبریز
دانلود نمونه سوال ایستایی 1 دانشگاه آزاد تبریز
دانلود نمونه سوال هندسه ترسیمی دانشگاه آزاد تبریز