صفحه اصلی

episperm
تخم پوش ،پوشش تخم ،لفاف تخم
کلمات مشابه

epistasis : )epistasy(اختفاى اثرات يک نژاد بوسيله نژاد ديگرى

epistasy : )epistasis(اختفاى اثرات يک نژاد بوسيله نژاد ديگرى

epistaxis : رعاف , نزف الدم

epistemological : روانشناسى : معرفت شناختى

epistemology : علم شناسي , معرفت شناسي

معنی episperm به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پروژه آماری کامل در مورد افت تحصیلی
دانلود ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی
دانلود تحقیق در مورد سنگسار و نحوه اجرا و مستندات آن
دانلود تحقیق اقتصاد مقاومتی
دانلود نقد و تحلیل فقهی بر تغلیظ دیه در ماه های حرام
دانلود "پژوهش بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران،استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار"
دانلود پژوهش ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار
دانلود "بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد"
دانلود تمدن اسلامی و دلایل زوال و انحطاط آن