صفحه اصلی

excretory
مربوط به دفع فضولات
کلمات مشابه

excruciating : مشقت بار

excruciation : شکنجه ،ازار

exculpation : روسفيدي

exculpatory : تبرئه اميز

excurrent : بيرون ريزنده ،جارى شونده

معنی excretory به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ بازارمحوری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد