صفحه اصلی

excursively
بطورسرگردان ياسيار،منحرفانه ،ازروى بى ترتيبى
کلمات مشابه

excursus : ضميمهتشريحي

excusable : معاف شدني , بخشيدني

excusableness : معذوريت

excusably : بطور قابل عفو

excusatory : پوزش اميز،اعتذارى

معنی excursively به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی- سنجش کلی
دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)
دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ
دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز