صفحه اصلی

excusable
معاف شدني , بخشيدني
کلمات مشابه

excusableness : معذوريت

excusably : بطور قابل عفو

excusatory : پوزش اميز،اعتذارى

excusatory conditions : قانون ـ فقه : عوامل رافعه

excuse : معذرت خواستن , بهانه , دستاويز , معذور داشتن , مستمسک , عذر , معذرت , بهآنه

معنی excusable به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود جزوه درسی:جزوه فصل 7 روانشناسی بالینی عنوان:سنجش هوش
دانلود جزوه درسی:جزوه فصل 8 روانشناسی بالینی
دانلود جزوه درس روانشناسی بالینی فصل9 عنوان:سنجش رفتاری
دانلود جزوه درس روانشناسی بالینی فصل 10