صفحه اصلی

excuse
معذرت خواستن , بهانه , دستاويز , معذور داشتن , مستمسک , عذر , معذرت , بهآنه
کلمات مشابه

excuse me : معذرت ميخواهم

excused : معذور

excused list : علوم دريايى : فهرست معاف ها

excuseless : عذرناپذير،بهانه برمدار،نبخشيدنى ،نامعذور

excuser : عذر آورنده

معنی excuse به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود ساخت و هنجاریابی آزمون رضایتمندی زناشویی در دانشجویان
دانلود هنجاریابی آزمون هوش ویلیامز برای کودکان با نارسایی بینایی
دانلود هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (pes-Hs)
دانلود هنجاریابی واعتبار سنجی فرم تجدید نظر شده پرسش نامه شخصیتی آیزنک در جمعیت ایرانی