صفحه اصلی

exemplar
نمونه ،سرمشق ،نظير،مانند،مثال ،مثل ،نسخه
کلمات مشابه

exemplarily : بطور نمونه

exemplary : عبرتآور , نمونهوسرمشق

exempli gratia : براى مثال

exemplification : نمونهآوري , مثال آوري

exemplify : نمونه شدن , بانمونه نشان دادن , مثل زدن , با نمونه مشخص کردن

معنی exemplar به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوبنت انواع ارزشیابی
دانلود پاورپوینت ارزشیابی تکوینی
دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی
دانلود پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش