لغات مشابه
favoritism : سوگيري , پارتي بازي

favors : مراحم

favour : التفات , منت

favourable : موافق

favours : الطاف

Fawcett : فاست

fawn : آهوبره , اظهار دوستي کردن

fawning : دم لابه

Fayed : فايد

faze : درهم ريختن

Fazlollah : فضلالله

feal : نمک شناس

fealty : وظيفه شناسي

fear : بيم داشتن , هراسيدن , هراس کردن , باک داشتن , ترسيدن , شکوه , وهم کردن , جبن , وحشت کردن , پروا داشتن , حساب بردن , مخافت , هراس , رعب و وحشت , هول , خوف , باک , واهمه , محابا , ترس , رعب , بيم , سهم

fear of God : خدا ترسي

fear arousing : ترس برانگيز

fearful : خوفناک , هراسانده , بيمناک بودن , ترسان

fearless : متهور , بي باک , بي هراس , بيباک , ناپروا , بي واهمه , بي وحشت , بي ترس , نترس , بي پروا , بدون بيم , بي محابا , بي مهابا

fearlessly : بي باکانه

fearlessness : بي باکي

feasibility : شدني بودن

feasibilty : عملي بودن

feasible : صورت پذير , شدني

feast : مهماني , سور , سور زدن , عيد

feat : فتح نمايان , کار بزرگ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود مقاله درمورد بررسی و مقايسه ميزان افسردگی در ورزشکاران باستانی کار کهنسال (بيش از 65 سال) با همسالان غير ورزشکار
دانلود مقاله درمورد بررسی و مقايسه ميزان افسردگی در ورزشکاران باستانی کار کهنسال (بيش از 65 سال) با همسالان غير ورزشکار
دانلود دانلود پاورپوینت اصول طوفان فكري - 13 اسلاید
دانلود مقاله درمورد بررسی و مقايسه ميزان افسردگی در ورزشکاران باستانی کار کهنسال (بيش از 65 سال) با همسالان غير ورزشکار
دانلود مقاله درمورد بررسی و مقايسه ميزان افسردگی در ورزشکاران باستانی کار کهنسال (بيش از 65 سال) با همسالان غير ورزشکار
دانلود CF ROOT G930W8 7.0 ok
دانلود پاورپوينت كار و فن آوري خودشناسي بخش 6
دانلود دانلود پاورپوینت نقش استفاده از تلفن همراه در حوادث ترافیکی - 38 اسلاید
دانلود مقاله درباره دایناسورها
دانلود CF ROOT G930V 7.0 ok
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع جوان و نیروهای کنترل کننده - 18 صفحه ورد
دانلود پاورپوینت در مورد رشد انسان در طول چرخه حيات -مراحل رشد انسان -39 اسلاید
دانلود CF ROOT G930U 7.0 ok
دانلود پاورپوینت سیستم های عامل توزیع شده
دانلود پاورپوینت در مورد رشد انسان در طول چرخه حيات -مراحل رشد انسان -39 اسلاید
دانلود پاورپوينت كار و فن آوري بخش 5 هدف گذاري و تصميم گيري
دانلود مقاله درباره تغییرات اکوسیستم کره زمین
دانلود CF ROOT G930T 7.0 ok
دانلود دانلود رام فارسی گوشی y625-u32 قابل رایت با usb بر روی هر ورژن + آموزش فلش
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 58 روز