صفحه اصلی

finger nail
ناخن
کلمات مشابه

finger orchis : کرچک ،بيدانجير

finger parted : پنجه اى ،انگشتى

finger plate : قطعه اى ازفلزياچينى ياشيشه که بالاوپايين دسته درميگذارندکه از

finger post : تير راهنما،تيرپنجه دار،راهنماى جاده

finger print : قانون ـ فقه : اثر انگشت

معنی finger nail به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود شناخت زبان بدن
دانلود شیوه های مرمت نقاشی رنگ روغن و نقد آن (با تأکید برموزون سازی رنگی)
دانلود کاشی کاری معبد سلطانیه
دانلود معماری و موسیقی