معنی flirtatious

flirtatious
لوند , لاسي
کلمات مشابه

flirting : عشوهگري , لاس , طنازي

flirty : لاسى

flit : تند رفتن

flitch : (م.م ).دنده خوک نمک زده وخشک کرده ،قاش کردن ،تکه مکعب پيه نهنگ

flite : دادوبيدادکردن ،مشاجره کردن ،نزاع کردن

flitter : حرکت تند وسريع ،سوسو زدن نور چراغ ،پولک فلزى ،تلالو داشتن

flitter mouse : شبکور،شب پره

flivver : ناکامل وشکست

flix : موى نرم سگ ابى ،يکجورخز

fllowheir : هم ارث ،شريک ارث ،هم وارث

flly : بيشعوري

flmingo : (ج.ش ).پاخلان ،مرغ اتشى ،مرغ غواص

float : غوطهورساختن , بهوا راندن , شناور ساختن , شناور شدن , غوطهدادن

float 2 : شناورساختن ،دايرکردن ،رواج دادن ،منتشرکردن ،چوب پنبه شناور،ماله ،سوهان ،شناورى

float bridge : علوم نظامى : پل شناور

float factor : ضريب شناورى

float fishing : ورزش : ماهيگيرى با قايق متحرک

float gauging : عمران : اندازه گيرى سرعت اب در انهار بوسيله جسم شناور

float guage : عمران : اشل شناور

float light : علوم هوايى : منور

float test : معمارى : ازمون شناور

float valve : علوم مهندسى : دريچه شناور

float well : عمران : چاه شناور

float board : پره

float stone : سنگ سايش ،سنگ اجرساى ،يکجورسنگ سوراخ سوراخ

float type carburator : علوم هوايى : کاربوراتور غواصکى

floatable : شناورشدنى ،قابل کلک رانى ،قابل کرجى رانى

floatage : )flotage(شناورى

floating : غوطهوري , شناور , غوطه ور , غوطهورسازي

floating aquatics : معمارى : ابزيان شناور

floating audress : نشانى شناور

floating axle : علوم مهندسى : محور نوسان

floating battery : الکترونيک : باترى ذخيره

floating bearing : علوم مهندسى : ياطاقان نوسان دار

floating capital : سرمايه متحرک

floating cargo : بارى که دردريا است ،بارى که باکشتى حمل ميشود

floating charactep : دخشه شناور

floating crane : علوم مهندسى : جرثقيل متحرک

floating debt : بازرگانى : بدهى متغير

floating drydock : علوم نظامى : حوضچه شناور خشک

floating fender : عمران : زنجير شناورى که به فاصله هاى معينى از يک کانال نصب ميشود تا در موقع حوادث از ان استفاده شود

floating fundation : عمران : پى شناور

floating grid : الکترونيک : شبکه شناور

floating gyro : علوم هوايى : ژايرو شناور

floating harbour : لنگرگاهى که ازموج شکنهاى شناورساخته باشند

floating island : جزيره شناور ومصنوعى ،شيرينى

floating kidney : کليه متحرک

floating light : کشتى فانوس دار،انبان شناورچراغ دار

floating mastic : علوم مهندسى : ملاط قيرى

floating point arithmetic : کامپيوتر : حساب مميز شناور

floating point basic : کامپيوتر : نوعى زبان BASIC که اجازه استفاده از اعداد اعشارى را مى دهد

floating point calculation : کامپيوتر : محاسبات اعداد نمايى يا علمى

floating point constant : کامپيوتر : ثابت مميز شناور

floating point notation : کامپيوتر : نشان گذارى با مميز شناور

floating point number : کامپيوتر : عدد با مميز شناور

floating point representation : کامپيوتر : نمايش با مميز شناور

floating point rutine : کامپيوتر : روال مميز شناور

floating policy : بازرگانى : بيمه نامه متغير

floating pontoon bridge : علوم مهندسى : پل پونتون

floating rate of exchange : بازرگانى : نرخ شناور ارز

floating rates : نرخهاى بارهاى دريايى

floating reamer : علوم مهندسى : برقو يا جدار تراش متحرک

floating ribs : دنده هاى ازاد

floating screed : معمارى : شمشه گچى

floating tool : علوم مهندسى : ابزار متحرک

floating tool holder : علوم مهندسى : ابزارگير متحرک

floating trade : تجارت دريايى

floatplane : هواپيماي آب

floaty : سبک ،شناور،داراى اب نشين کم( درگفتگوى ازکشتى)

floc : توده جمع شده ،کلاله اى از رشته هاى ظريف ،جمع کردن ،طره شدن

floccillation : روانشناسى : رخت سايى

floccose : کاکل دار

flocculate : لخته شده

floccule : توده هاى معلق درمايع( که خود از تجمع ذراتى تشکيل شده)،دلمه ،لخته

flocculence : قلنبه شدگي

flocculent : قلنبه شده ،کرکى

flocculose : مانند دسته پشم بهم چسبيده ،کرکى ،پشمى

flocculous : مانند دسته هاى پشم بهم چسبيده ،کرکى ،پشمى

flocculus : کلف خورشيد

flock : رمه , غنم

flock paper : پارچه نما

flocks : اغنام

flocky : پشمى ،کرکى

floculation : زيست شناسى : فرودوسى

flocule : زيست شناسى : فرودوس

floded twice : دوتاه

floe : تخته يخ شناور

floers of zinc : پنبه روى

flog : شلاق زدن ،تازيانه زدن ،تنبيه کردن ،انتقاد سخت کردن

flogger : زننده شلاق

floniously : تبه کارانه ،بطورخيانت اميز

floo floo : ورزش : تير مخصوص پرواز کوتاه و مستقيم براى شکار پرنده

flood : سيل گرفتن , طوفان , سيل

flood 1 : علوم دريايى : مد شدن

flood control : علوم مهندسى : سيل بندى

flood current : علوم دريايى : جريان مدى

flood level mark : معمارى : داغ سيلاب

flood lubrication : علوم مهندسى : روغنکارى سيلابى

flood plain : معمارى : دشت سيلابى

flood protection : معمارى : حفاظت در مقابل طغيان

معنی flirtatious به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی