لغات مشابه
florist : گلساز , گلفروش , گفلروش , گلکار , گل پرور , گلفروشي

floristry : شاخه اى از علم گياه شناسى توصيفى که درباره تعداد وگروه هاى گياهى بحث ميکند

florring : علوم مهندسى : مصالح فرش اطاق

floruit : دوره رشد وپيشرفت انسان

florulent : گل دار،پرگل ،خوش عبارت ،داراى صنايع بديعى ،خوش تعارف

flory : اراسته با نشان گل يا سوسن

floscular : مرکب از چندين گلچه

floscule : گلچه

floss : نخاله ابريشم , ابريشم خام

floss silk : ابريشم خام ،خامه

flossflower : ( )=ageratum(گ.ش ).گل ابرى

flossy : شبيه ابريشم خام ،براق( مثل ابريشم)

flota : دسته کشتى هاى اسپانيولى

flotage : شناورى بر روى اب ،جسم مواج وشناور

flounce : جست وخيرز

flouncy : جهنده ،چين دار

flounder : (ج.ش ).نوعى ماهى پهن ،لغزش ،اشتباه ،درگل تقلا کردن ،بال بال زدن ،دست وپاکردن

flour : آرد کردن , آرد

flour box : اردپاش

flourescence spectrum : شيمى : طيف فلوئورسانى

flouresent : شيمى : فلوئورسان

flourish : معمور , آباد کردن , شکوفايي , رونق يافتن , آباد شدن , نشو و نما کردن , برومند شدن

flourishing : آبادان , آباد

flourishing business : کسب با رونق

flourishing condition : آبادي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود نقشه معماری اتاق دیزل
دانلود پاورپوینت شبکه های کامپیوتری 1
دانلود نقشه همبندی ارت فنداسیون ساختمان
دانلود فایل فلش فارسی me-352,رام فارسی مارشال me-352,ارسی marshal me-352
دانلود معماری و طبیعت
دانلود CF ROOT G390F 7.0 ok
دانلود پاورپوینت با موضوع روانشناسی عمومی (2) -103 اسلاید
دانلود پاورپوینت با موضوع روانشناسی عمومی (2) -103 اسلاید
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع عدم استفاده از وسايلي كمك آموزشي يك از علل افت در درس رياضي - 10 صفحه ورد
دانلود دانلود معجم تصریف 8000 فعل
دانلود فایل فارسی تبلت چینی INET 86VE REV02
دانلود CF ROOT G389F 6.0.1 ok
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع عرصه ها و آفاق اعجاز قرآن - 14 صفحه ورد
دانلود مقاله زبان اصلی
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع پیشی عرضه برتقاضا در بازار مسکن - 16 صفحه ورد
دانلود پاورپوینت طراحي كامپايلر
دانلود پاورپوینت Invisible Web وب نامرئی وب عمیق
دانلود پاورپوینت در مورد روانشناسی مردمی -32 اسلاید
دانلود پاورپوینت در مورد روانشناسی مردمی -32 اسلاید
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 61 روز