لغات مشابه
flow chip : علوم مهندسى : براده پيوسته

flow control : علوم مهندسى : کنترل جريان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: