صفحه اصلی

foam sprinkler
علوم دريايى : کف پاش
کلمات مشابه

foam sprinkler system : علوم دريايى : شبکه کف پاشى

foam unit : علوم دريايى : کف ساز

foam type fire extinguisher : علوم مهندسى : دستگاه خاموش کننده اتش از نوع کفى

foamed blast furnace slag : علوم مهندسى : سرباره کوره بلند

foamed concrete : عمران : بتن اسفنجى

معنی foam sprinkler به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیتی