صفحه اصلی

focal seizure
روانشناسى : حمله صرعى موضعى
کلمات مشابه

focal spot : علوم مهندسى : کانون

focal surface : علوم مهندسى : سطح کانون

focalization : تمرکز در کانون

focalize : درکانون متمرکز کردن

focalpoint : علوم هوايى : کانون

معنی focal seizure به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود جان دیوئی رهبر عملگرایی در آمریکا
دانلود پاورپوینت رفتار درمانی
دانلود پاورپوینت روان شناسی عمومی
دانلود پاورپوینت مبانی مدل سازی کاربردی