لغات مشابه
focus : تمرکز دادن , معطوف داشتن , مرکز توجه , تمرکز کردن , فوکوس

focused on : معطوف

focusing coil : الکترونيک : پيچک تمرکز

focusing control : الکترونيک : تنظيم تمرکز

focusing electrode : الکترونيک : الکترود تمرکزده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود دانلود بررسی عوامل موثر بر تقویت بنیان خانواده
:: دانلود دانلود اقدام پژوهی بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم حواس پرت شاهرخ را در کلاس متمرکز کنم
:: دانلود دانلود اقدام پژوهی روشهای علاقه مند سازی دانش آموزان مقطع متوسطه و هنرستان به درس ادبیات فارسی جهت جلوگیری از افت تحصیلی در این درس
:: دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه میتوان دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس علوم اجتماعی را شناسایی کرد و به او در درس خواندن کمک کرد
:: دانلود دانلود اقدام پژوهی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه
:: دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم
:: دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم
:: دانلود دانلود کارنمای معلمی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
:: دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم انضباط دانش آموزان دختر دوم راهنمایی را در هنگام تدریس درس علوم اجتماعی بهبود بخشم؟
:: دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را در کلاس ادبیات در دانش آموزم نهادینه کردم


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام