لغات مشابه
font da/mover : کامپيوتر : يک برنامه کمکى است که توسط شرکت اپل تهيه گرديده است و در محيط مکينتاش بکار مى رود

font family : کامپيوتر : خانواده فونت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: