لغات مشابه
fractional size : علوم مهندسى : اندازه کسرى

fractional turn : علوم مهندسى : چرخش کسرى

fractionalize : تقسيم بجزء کردن ،خرد کردن ،برخه کردن

fractionally : به شکل کسر،بطور جزئى

fractionary : کسرى ،برخه اى ،جزئى ،خرد

fractionate : (ش ).تجزيه وتفکيک نمودن ،برخه کردن

fractionating column : برج تقطيروتجزيه ،ستون تجزيه( درپالايشگاه نفت)

fractionation : شيمى : جزء به جزء کردن

fractionation method : روانشناسى : روش کسرى

fractionize : کسر کردن ،تقسيم بجزء کردن

fractionless : بي کسر

fractious : زود رنج

fractiously : خودسرانه ،ازروى سرکشى ،عبوسانه ،ازروى کج خلقى

fractiousness : سرکشى ،خودسرى ،کج خلقى ،بدخويى

fracto cumulus : علوم هوايى : ابرهاى ناهموار کومولوس که در انها تکه هاى مختلف تغييرات پيوسته اى را نشان ميدهد

fracto stratus : علوم هوايى : ابرهاى تکه تکه و نامنظم استراتوس

fracturable : قابل شکست ،قابل انکسار

fractural : مربوط به شکستگى استخوان

fracture : شکستگي , شکست , سکستگي

fradulent bankruptcy : قانون ـ فقه : ورشکستگى به تقلب

frae : )=from(از،بواسطه ،مطابق

fraenum : بند

fragile : شکننده , شکستني , ترد , زودشکن

Fragile : شکستنی

Fragile : شکستنی

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت درمورد يك مدل اعتماد توزيع‍شده براي محيطهاي محاسبات فراگير
دانلود پاورپوینت درمورد يك مدل اعتماد توزيع‍شده براي محيطهاي محاسبات فراگير
دانلود پاورپوینت درمورد يك مدل اعتماد توزيع‍ شده براي محيطهاي محاسبات فراگير
دانلود پاورپوینت در مورد مالاریا
دانلود پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تعادل های آبی در 43 اسلاید
دانلود پاورپوینت فصل دهم علوم نهم
دانلود پاورپوینت فصل نهم علوم نهم
دانلود پاورپوینت هاری و حیوان گزیدگی
دانلود پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم
دانلود پاورپوینت فصل هفتم علوم نهم
دانلود پاورپوینت فصل ششم علوم نهم
دانلود پاورپوینت فصل پنجم علوم نهم
دانلود پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی اسیدها و بازها در 69 اسلاید
دانلود پاورپوینت درباره بهداشت محیط بیمارستانها
دانلود پاورپوینت فصل چهارم علوم نهم
دانلود پاورپوینت فصل سوم علوم نهم
دانلود پاورپوینت بهداشت آب
دانلود پاورپوینت فصل دوم علوم نهم
دانلود پاورپوینت سلامت روان زن و زن الگو در نگرش دینی


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2
:: دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2
:: دانلود ترجمه کامل کتاب read this1 ( ترجمه کتاب READ THIS1 )
:: دانلود طرح توليد اسيدسولفوريك
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G935S با اندروید 7.1.1
:: دانلود پاورپوینت صنعت کیک و کلوچه
:: دانلود مقاله درباره ظهور حضرت محمد
:: دانلود طرح درب چوبی cnc
:: دانلود مقیاس تفکر تأملی (RTS)
:: دانلود پاورپوینت با موضوع سیگار و دخانیات
:: دانلود پاورپوینت معماري پايدار
:: دانلود دانلود پاورپوینت مکانیزم ربات ها
:: دانلود پاورپوينت كار و فن آوري خودشناسي بخش 6


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2
:: دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2
:: دانلود ترجمه کامل کتاب read this1 ( ترجمه کتاب READ THIS1 )
:: دانلود طرح توليد اسيدسولفوريك
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G935S با اندروید 7.1.1
:: دانلود پاورپوینت صنعت کیک و کلوچه
:: دانلود مقاله درباره ظهور حضرت محمد
:: دانلود طرح درب چوبی cnc
:: دانلود مقیاس تفکر تأملی (RTS)
:: دانلود پاورپوینت با موضوع سیگار و دخانیات
:: دانلود پاورپوینت معماري پايدار
:: دانلود پاورپوينت كار و فن آوري خودشناسي بخش 6
:: دانلود پاورپوینت جامع و کامل شیمی عمومی 2