لغات مشابه
fraternal : اتحادي , برادر وار

fraternal love : دوستى برادرى ،محبت برادرانه

fraternal twins : روانشناسى : دوقلوهاى دو تخمکى

fraternity : مجمع اخوت

fraternization : اخوت ،دوستى کردن ،برادرى

fraternize : دوست شدن , برادري کردن , برادري دادن , متفق ساختن

fratricidal : وابسته به برادرکشى ،برادرکشانه ،مبنى بر برادرکشى

fratricide : برادرکشي , برادر کشي

fraud : گوش بر , گول , ريو

fraudful : حيله اميز،حيله گر

fraudfully : از روى حيله ،متقابلانه

fraudless : بى حيله ،ساده

fraudlessly : بدون حيله يا تقلب

fraudlessness : بى تزويرى

fraudulence : تقلب , کلاه برداري

fraudulency : فريب( اميزى)،حيله( گرى)

fraudulent : گول زن , کلاه بردار , فريب آميز , دغل , تقلبآميز , تقلبي

fraudulent means : قانون ـ فقه : وسائل متقلبانه

fraudulent misrepresentation : قانون ـ فقه : تدليس مدنى

fraudulently : از روى فريب ،متقلبانه

fraudulous : کلاه بردار

fraudvlent bank : ورشکسته به تقصير

fraught : :)adj.(پر،مملو،دارا،همراه ،ملازم ،بار شده ، :)n.& vt.(بار،کرايه ،بار کردن

fraught with : پراز،داراى ،بازشده از

fraunhofer lines : علوم هوايى : خطوط فرانهوفر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود دانلود پاورپوینت مکانیزم ربات ها
:: دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G935S با اندروید 7.1.1
:: دانلود پاورپوینت جامع و کامل شیمی عمومی 2
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود دانلود مقاله امنيت در NTFS
:: دانلود ایزوگام
:: دانلود مقاله درباره پوستر
:: دانلود پاورپوینت Feeding the newborn dairy calf
:: دانلود نمونه سوال هدیه های آسمانی پایه ششم
:: دانلود پاورپوینت روش تدوین برنامه کسب و کار
:: دانلود مقاله درباره پنیر
:: دانلود پاورپوینت معماري پايدار
:: دانلود پاورپوینت با موضوع سیگار و دخانیات
:: دانلود شیوه های نوین کسب درآمد از اینترنت
:: دانلود دانلود برنامه پاتریس به همراه کرک


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود دانلود پاورپوینت مکانیزم ربات ها
:: دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G935S با اندروید 7.1.1
:: دانلود پاورپوینت جامع و کامل شیمی عمومی 2
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود دانلود مقاله امنيت در NTFS
:: دانلود ایزوگام
:: دانلود مقاله درباره پوستر
:: دانلود پاورپوینت Feeding the newborn dairy calf
:: دانلود نمونه سوال هدیه های آسمانی پایه ششم
:: دانلود پاورپوینت روش تدوین برنامه کسب و کار
:: دانلود مقاله درباره پنیر
:: دانلود پاورپوینت معماري پايدار
:: دانلود پاورپوینت با موضوع سیگار و دخانیات
:: دانلود شیوه های نوین کسب درآمد از اینترنت
:: دانلود دانلود برنامه پاتریس به همراه کرک