لغات مشابه
fretwork specialist : معمارى : مشبک کار

freudian slip : روانشناسى : لغزش فرويدى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: