لغات مشابه
full and final settlement : بازرگانى : تسويه تمام و کمال

full blood : نژاد خالص

full blown : کاملا افراشته

full bodied : عظيم الجثه

full bodied gold coin : بازرگانى : سکه طلاى تمام عيار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی - اجتماعی روستاها
:: دانلود بررسی رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مساكن شهری در برابر زلزله
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی روند تغییرات دما و بارش
:: دانلود مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.I
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای در شهر های ایران
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای
:: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری
:: دانلود بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام